Sie oder Du: wat moet je nou?

Sie oder Du: wat moet je nou?

Een regelmatig wederkerend discussiepunt bij gesprekken over zakendoen met Duitsland is de vraag wanneer je een Duitser wel of niet mag duzen.

De kern van de kwestie is dat je met Sie en Du van alles kunt uitdrukken en vastleggen. Sie staat voor afstand en respect, zakelijkheid en status, maar ook voor beleefdheid en onderscheid. Du is in de regel informeel en klinkt kameraadschappelijk en vertrouwd. Als Sie het teken van afstandelijkheid is, dan is Du het symbool van solidariteit.

Het in Nederland sterk toegenomen jijen en jouen is de exponent van een halve eeuw informalisering en maatschappelijke nivellering. Natuurlijk hebben wij ook in Duitsland een soortgelijke ontwikkeling meegemaakt. In het zakelijke verkeer echter moet men een onderscheid maken tussen de new economie, de marketingsector en het traditionele Duitse bedrijfsleven. Zeker in de laatstgenoemde sector kan het Duzen funest zijn en tot een (soms onherstelbare) storing van de relatie leiden

Oplossing

Wie geen Sie of Du wil zeggen, kan regelmatig z´n toevlucht nemen tot het lichtvoetige man. Handig gebruikt “zweeft” men als het ware tussen het Sie en Du of het Nederlandse “men”. Het is dan aan de gesprekspartner het man een eigen lading te geven. (Dit artikel is o.a. gebaseerd op een bijdrage van Jan Erik Grezel over aanspreekvormen in Nederland en Vlaanderen in “Onze Taal”)