Checklist bedrijfsovername

Checklist bedrijfsovername (vervolg)

Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt.

Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast aan de Duitse vaktaal kunt wennen.

16. Dienstleistungen

1.            Uebersicht der Dienstleistungen anderer Unternehmen oder
               Dritten fuer die Gesellschaft;

2.            Vertraege/Vereinbarung hierzu;

3.            Moeglichkeiten der Weiterfuehrung/Beendigung dieser
               Vertraege/Vereinbarungen nach der Fusion/Unternehmenskauf, 
               Kosten bei Fortfuehrung oder Beendigung;

4.            Kosten dieser Dienstleistungen für die Gesellschaft;

5.            Kosten und Investitionen die die Gesellschaft aufbringen muss,
               falls vergleichbare Dienstleistungen von anderen Dritten getaetigt
               werden.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.