Arbeids – en sociaalverzekeringsrecht

Arbeids – en sociaalverzekeringsrecht

Drastische korting bedrijfspensioenen

Vanaf januari zal op “Direktversicherungen und Betriebsrente”, die in een eenmalig bedrag worden uitbetaald, de volledige “Krankenkassen- und Pflegebeitrag” worden ingehouden. Bij een uitkering van € 100.000,- betekent dit een bedrag van € 16.000,-. Dit bedrag zal verdeeld over een periode van 10 jaar worden ingehouden.