Wie betaalt de kosten van de levering van een constructie?

Wie betaalt de kosten van de levering van een constructie?

Probleem: in de overeenkomst m.b.t. het vervaardigen van een constructie is alleen gesproken over de kosten van de productie. Voorts is er een bepaling dat de montagekosten op de bouwplaats op regiebasis zullen worden afgerekend. Over de (aanzienlijke) kosten van het laden en lossen alsmede van de transport zwijgt de overeenkomst. Wie moet deze kosten betalen?

Oplossing bij een contract op basis van het Burgerlijk Wetboek:

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen bepaalt de plaats van de kenmerkende prestatie ook wie de kosten voor transport etc. voor zijn rekening dient te nemen. In deze is de productie van de constructie en montage op de bouwplaats verschuldigd. Gevolg: de transportkosten etc. zijn bestanddeel van de overeengekomen prijs.

Oplossing bij een contract op basis VOB/B:

Bij contracten op basis van de VOB/B zijn de regelingen omtrent de Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C) integraal bestanddeel van de overeenkomst.

Volgens de voor al deze contracten van toepassing zijnde DIN–norm 18 299 omvatten de overeengekomen prestaties ook de levering op de bouwplaats inclusief laden en lossen.

Meer weten over het recht van aangenomen werk (Werkvertrag)? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.