Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Bevel tot betaling

Het opstarten van een procedure kan in Duitsland ook door een bevel van betaling geschieden. Een bevel tot betaling kan ongeacht de hoogte van het in te vorderen bedrag worden aangevraagd. De kosten en verloop van deze procedure zijn als volgt:

  • Sommatie van tegenpartij en het uitbrengen van een bevel tot betaling: één “Gebühr”.
  • Debiteur kan binnen twee weken na betekening verweer aan tekenen tegen het bevel tot betaling. Doet hij dat niet, dan kan als volgende stap het zogenaamde
  • “Vollstreckungsbescheid” worden aangevraagd. De kosten voor deze aanvraag zijn een halve “Gebühr”.
  • Nadat het “Vollstreckungsbescheid” is betekend, heeft debiteur wederom de mogelijkheid binnen twee weken verweer aan te tekenen.
  • Doet hij dat niet, dan verkrijgt men een rechtsgeldige titel die niet voor hoger beroep vatbaar is. Op basis van deze titel kunnen dan executiemaatregelen worden genomen. De kosten van de executie zijn afhankelijk van het aantal handelingen die te verrichten zijn. Daarbij kan als uitgangspunt worden genomen dat per handeling 1/3 “Gebühr” in aanmerking komt.

Ook bovengenoemde kosten zijn in het kader van integrale kostenveroordeling door debiteur – mits verhaalbaar – te wo dragen. Voor het geval er bij een hevig omstreden incasso-zaak uitvoerige verweerschriften c.q. conclusies geschreven dienen te worden en ook de analyse van het bewijsmateriaal vrij tijdsintensief is, maken wij met de opdrachtgever regelmatig een afspraak omtrent een vergoeding. Het is in dit soort gevallen gebruikelijk om naast de verplichte “BRAGO-Gebühren”, die het minimumtarief voor de behandeling van een zaak opgeven, een uurtarief overeen te komen.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.