Geen belangrijke nieuwe wetten (gelukkig)

Geen belangrijke nieuwe wetten (gelukkig)

De wetgevingsmachinerie in Duitsland rust op het moment. Het zal echter niet lang meer duren of de nieuwe regering zal een groot aantal nieuwe regelingen op gang brengen die het leven in Duitsland nog beter moeten maken. In de volgende nieuwsbrief zullen wij (indien mogelijk) de plannen van de regering presenteren, voor zover deze van belang zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en de dochters van Nederlandse bedrijven in Duitsland. Voorlopig kunnen wij volstaan met (deels wat hilarische) resultaten van de huidige wetgeving.