Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Buitenlandse bedrijven die met (eigen) medewerkers werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse cao-bepalingen ook algemeen bindend voor buitenlandse bedrijven.

Gevolgen

Is er sprake van een fiscale vaste inrichting dan heeft dit de nodige consequenties.

a) u moet over uw winst in Duitsland vennootschapsbelasting betalen (15% vpb valt mee);
b) u moet in Duitsland Gewerbesteuer betalen (ca.13%, valt mee);
c) u had met Duitse BTW (Mehrwertsteuer) moeten factureren (lastig, maar reparabel);
d) uw medewerkers worden in Duitsland loonbelastingplichtig en verliezen (gedeeltelijk) de Nederlandse hypotheekrenteaftrek.

Vooral het laatste is een zuur gelag. Het financiële huishouden van de gemiddelde Nederlander is immers gebaseerd op deze aftrek. Ook bestaat de mogelijkheid van stalling van deze aftrekpost tot dat de werknemer weer in Nederland belastingplichtig wordt, de directe gevolgen zullen zijn dat de werknemer van u bedrijf compensatie eist omdat hij immers op uw gezag in Duitsland aan de slag is gegaan.

183 dagen regeling

De werknemer kan trouwens ook nog op een andere manier in Duitsland belastingplichtig worden. Verblijft hij binnen een jaar meer dan 183 dagen in Duitsland, dan wordt hij eveneens via het belastingverdrag in Duitsland belastingplichtig met alle gevolgen van dien (zie vorige alinea). Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om werkdagen maar verblijfsdagen, wat een groot verschil kan uitmaken.

Valkuil

Hoe komt de fiscus nu achter het feit of een bedrijf een fiscale vaste inrichting in Duitsland heeft of iemand meer dan 183 dagen aldaar verblijft? Het antwoord is simpel. Immers, in het  aanmeldingsformulier heeft u zelf aangegeven hoelang uw bedrijf in Duitsland actief zal zijn en via de melding van de betrokken werknemers kan de fiscus ook de 183 dagen regeling controleren.

Bent u betrokken bij een groot project, zoals het opzetten van een fabriek of een (woningbouw)project dat over een periode van meerdere jaren loopt, dan is het aannemelijk dat u vroeg of laat als fiscale vaste inrichting wordt beschouwd. Geeft u in uw eerste melding volgens het
Arbeitnehmer-Entsendegesetz aan dat u de duur van het project inschat op meer dan twaalf maanden, dan vindt de Duitse fiscus dit zeer prettig en noteert hij u onmiddellijk als vaste inrichting.

Wordt vervolgd in volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten over het legaal uitvoeren van projecten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer N. Welchering. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over Duitse contracten van aanneming van werk in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock of de heer R. Bueckers. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.