Incasseren van vorderingen in Duitsland

Incasseren van vorderingen in Duitsland

100% succes is haalbaar,…maar hangt van de kwaliteit van de vordering af

Enige tijd geleden heb ik een lezing gehouden bij de afdeling Zuid van de Nederlandse Vereniging voor Creditmanagement.

Onderwerp: Incasso in Duitsland.

Tijdens de discussie met de aanwezige creditmanagers kwam ook het punt naar voren hoe je de kwaliteit van een incassotraject kunt beoordelen. Algemene consensus was het scoringspercentage van het ingeschakelde bureau. Een foutieve beoordeling mijns inziens, want de score is in overgrote mate afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde vordering. Heeft de leverancier voor het aangaan van de transacties kredietinformatie ingewonnen; heeft hij bij een licht negatieve beoordeling van de transactie afstand genomen (of toch maar een gokje gewaagd); is na afloop van de betalingstermijn onmiddellijk een aanmaning verzonden; is de tweede aanmaning direct na afloop van de herinneringstermijnen verzonden en is de zaak na wederom tevergeefs op een betaling te hebben gewacht, onmiddellijk aan de Duitse advocaat overgedragen?

Als men al deze punten met ja kan beantwoorden, zal het incasseren van de vordering over het algemeen geen problemen opleveren. Bewijs: een cliënt van ons hanteert deze procedure strikt. Gevolg: in twee jaar tijd 100% geïncasseerd inclusief rente en kosten (op een drietal faillissement na).

Meer weten over incasso in Duitsland? Neem contact op met de heer P. Liewes van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.