Ausbildungsplatzumlage aangenomen!

Ausbildungsplatzumlage aangenomen!

Voor een ieder met een Duitse vestiging of dochter een absolute must.

De bondsdag heeft op 07-05-2004 het Gesetz zur Förderung der Berufsausbildung aangenomen.

Voor het geval dat per 30-09-2004 niet voldoende opleidingsplaatsen door het Duitse bedrijfsleven ter beschikking worden gesteld (liefst 15% meer plaatsen dan sollicitanten wordt geëist) en op korte termijn geen verandering hierin te verwachten is, moet een Abgabe worden betaald (tenzij de regering anders bepaalt). De regeling is van toepassing op bedrijven en instellingen met meer dan 10 medewerkers. Zijn minder dan 7% van de werknemers “leerlingen”, dan moet de Abgabe worden betaald, deze kan nogal oplopen.

Voorbeeld:        
11  medewerkers            geen leerling                        kost ca. €   3.128,-
15  medewerkers            geen leerling                        kost ca. €   4.266,-
30  medewerkers            een leerling                          kost ca. €   4.550,-
100 medewerkers           vier leerlingen                      kost ca. € 12.514,-
50  medewerkers            geen leerling                        kost ca. € 14.221,-

Er zijn talloze variaties mogelijk. Wilt u bij benadering weten wat de Abgabe uw bedrijf kost? Gebruik de Ausbildungsplatzabgabenrechner van de DIHK (download als volgt: www.dihk.deAus- und Weiterbildung →rechter kolom →Ausbildungsplatzabgabenrechner roep de tekst “Ein teurer Irrweg…op, aan het einde: download Ausbildungsplatzabgabenrechner.

Bedrijven die meer leerlingen in dienst hebben, ontvangen trouwens een vergoeding die u eveneens met de Rechner kunt berekenen. Probleem: Wat is eigenlijk met de exploitant van een bordeel? Moet hij nu “leerling hoeren” in dienst nemen om de Abgabe te vermijden en bemiddelt het arbeidsbureau hierin?

Meer weten? Neem dan contact op met mevrouw G. Surmann van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.