Verzuiling

Verzuiling

Tijdens een van de laatste lezingen bij de Nederlands Duitse Businessclub Kleve kwam het onderwerp verzuiling aan bod. Blijkbaar niet meer bestaand, maar nog steeds diep verworteld, zoals Ewald Lohmann, hoofdredacteur van Metaal en Techniek stelde. Ook door aanwezigen van grote organisaties zoals Rabobank Nederland werd het voortbestaan van de verzuiling onderkend. De heer Lohmann voegde er echter aan toe dat de traditionele zuilen er een broertje bij hebben, namelijk de islamitische zuil, met eigen scholen, moskeeën en eigen omroep(uitzendingen). Het CBS heeft nu een kaart van Nederland m.b.t. de “nieuwe zuil” uitgebracht waarin de verdeling van de islamitische bevolking van Nederland wordt geschetst. Interessant om te zien. Klik hier

Deze nieuwe zuil heeft ook gevolgen voor het bancaire leven maar zeker ook m.b.t. het verlenen van een leverancierskrediet. Moslims mogen namelijk noch rente vragen noch rente betalen. Hierover heeft Rabobank Nederland in haar laatste kwartaalbericht een uitvoerig stuk gepubliceerd. Met Bredero zou men kunnen zeggen: “Al ziet men lui, men kent ze niet”. Edoch, in de vindingrijkheid om iets te doen wat men eigenlijk niet mag is de mens inventief, of islamiet of christen.