Incasso in Duitsland

Incasso in Duitsland

Beslaglegging

Bijna dagelijks ontvangen wij vragen m.b.t. de mogelijkheid om in Duitsland beslag te laten leggen. Nog eens willen wij derhalve erop wijzen dat een beslaglegging uitsluitend mogelijk is op basis van een gerechtelijke titel. Conservatoire beslagen kunnen alleen onder zeer strenge voorwaarden worden uitgebracht. Hier moet de eisende partij stellen dat de debiteur bezig is zijn vermogen te verduisteren. Anders dan in Nederland is een vermoeden niet toereikend, maar moet men met harde feiten op tafel komen, wat bijna onmogelijk is. Het is derhalve zaak de kwestie niet zo lang door te laten sudderen tot dat men zich niet meer anders weet te helpen dan via beslag. Neem op tijd (juridische) maatregelen en zet een gerechtelijk bevel tot betalingsprocedure in gang. Na afloop daarvan beschikt men over de titel in Duitsland, welke de basis is voor elke actie van de deurwaarder.

Meer weten: Neem dan contact op met de heer P. Liewes van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.