De leverancier als bank

De leverancier als bank

Neem de spullen maar mee, over betalen hebben we het later wel. Zo luidt een bijdetijds motto van veel verkopers. Gevolg: de leverancier is al een tijdje niet meer uitsluitend klant van een bank, maar fungeert in toenemende mate ook als bank voor haar klanten.

Het leverancierskrediet is volgens een recente studie over bedrijfsfinanciering van de Kreditanstalt für Wiederaufbau inmiddels het op drie na belangrijkste financieringsinstrument voor het bedrijfsleven in Duitsland en dat is voor een groot deel te wijten aan de ingrijpende structurele veranderingen binnen de bankwereld.

De traditionele kredietinstellingen verstrekken conform de Basel-II-richtlijnen steeds meer leningen op basis van kredietwaardigheid; een bedrijf waarvan de kredietwaardigheid niet al te hoog wordt ingeschat, krijgt gewoon geen al te riante lening – en kijkt daarbij ook nog eens tegen een hogere rente aan. Het is dus niet verbazingwekkend, dat veel bedrijven naar alternatieve financieringsmogelijkheden omkijken. En dan komen ze bijna automatisch bij hun leveranciers terecht.

Binnen hoeveel tijd welke klanten waarvoor betalen, welke voorwaarden er aan leverancierskredieten verbonden zijn en hoe aanmaningsprocedures en het incassowezen geregeld zijn, wilde jongstleden de federatie van de Duitse Groß- und Außenhandel van rond 500 leden weten. In het onderzoek ging het onder meer om het betalingsmoraal en hoe de groothandel kredieten en vorderingen controleert.

Terwijl de Duitse groothandel normaliter op relatief korte termijn de aangeleverde goederen betaalt, kent deze zelf zijn klanten royale betalingstermijnen en -voorwaarden toe. Daarbij spelen altruïstische motieven een ondergeschikte rol. Want de groothandel bevordert hiermee niet alleen de eigen afzet. Deze vorm van bedrijfsfinanciering wordt ook als marketinginstrument gebruikt.

Het spreekt vanzelf dat de Duitse leveranciers hun eigen risico zo klein mogelijk willen houden. Dus nemen velen in hun kredietovereenkomsten met een klant niet alleen heel duidelijke betalings- en leveringsvoorwaarden op.

Ze trekken inmiddels net als een bank ook de kredietwaardigheid van de (huidige of toekomstige) debiteur na. En zo hoort het ook. Vooral als u op afstand levert is het belangrijk te weten met wie u zaken doet en hoe “gezond” uw afnemer is. Verstrekt u krediet aan uw klanten, moet u de controle op kredietwaardigheid en kredietlimieten niet als lastige plicht ervaren maar als kans, de toekomstige zakenrelatie op gezonde poten te zetten getrouw het motto: kredietmanagement is klantenbinding.

Voor het ontwikkelen van een credit policy voor Duitsland, kunt u contact opnemen met de heer J. Schneider-Maessen van ons kantoor.
Voor Duitse betalings- en leveringsvoorwaarden kunt u contact opnemen met de heer U. Croonenbrock, de heer R. Bueckers of de heer H. Kloenne.

Voor incasso-opdrachten staat onze incasso-afdeling ter beschikking. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.