Merkenrecht

Merkenrecht

Snelwegknooppunt als marketingtool

Conrad Electronic, een groot verzendbedrijf voor elektronische apparatuur in Duitsland staat in onderhandeling met de Duitse autoriteiten over de naamgeving van het Autobahndreieck “Oberpfalzer Wald”. Conrad wil dit omdopen in “Kreuz Conrad Electronic”. Juridisch een zeer interessante kwestie. Kan men e.e.a. merkenrechtelijk beschermen? Wie heeft de naamsrechten van een snelwegknooppunt? Tot nu toe worden de namen regelmatig gebaseerd op de regio waarin zij liggen. Wellicht ook iets voor Nederland? Gezien de steeds langere filemeldingen ben je bijna permanent met je naam op de radio te horen. Of dit echter een positieve associatie met je merk oplevert, lijkt mij toch de vraag.