Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel III)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel III)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

Inivitatio ad offerendrumInvitatio ad offerendum

In juridische zin stelt de zogenaamde Einladung zur Abgabe eines Angebotes (invitatio ad offerendum) nog geen aanbod voor. Hierbij behoren bijvoorbeeld advertenties in de krant of uitgestalde artikelen in de etalage. De potentiële klant geeft van zijn zijde een aanbod af, die dan nog geaccepteerd moet worden.

Ook het verzenden van aanbodsformulieren door architecten of opdrachtgevers stelt nog geen aanbod voor, maar slechts het verzoek aan de acceptant om een aanbod in juridische zin af te geven. Dit aanbod geeft dan de ondernemer/acceptant af, door de bouwuitvoering te beschrijven en de betreffende prijzen tegenover de architect of opdrachtgever aan te geven, bijvoorbeeld door het invullen van een bestek en tekening (Leistungsverzeichnis). De overeenkomst komt dan door de overeenkomstige aanvaarding van de principaal (of architect, wanneer deze in volmacht van de principaal handelt) tot stand.

Stilzwijgende aanvaardingStilzwijgende aanvaarding

Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de uitdrukkelijk kenbaar gemaakte aanvaarding en de stilzwijgende aanvaarding.

  • zo kan door levering van bestelde goederen de overeenkomst tot stand komen, hetgeen ook naar Nederlands recht zo is.
  • Een ander voorbeeld voor de stilzwijgende aanvaarding van een aanbod is wanneer bijvoorbeeld de principaal na het afgeven van het aanbod de bouwprestatie van de ondernemer heeft aanvaard. Irrelevant is daarbij dat de partijen wellicht geen overeenstemming hebben bereikt over de prijs. In dit geval wordt de gebruikelijke prijs conform de wet bepaald.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten? Neem dan contact op met de heer U. Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.