Rente op opeisbare vorderingen naar 8,42%!

Naast het wegvallen van de aanmaningsprocedure is tevens een wijziging in de hoogte en berekeningsprocedure van de wettelijke rente doorgevoerd. Werd vroeger bij de berekening van dit percentage een onderscheid gemaakt tussen particulieren (4%) en bedrijven (5%), thans geldt voor alle geldelijke vorderingen één percentage.

Het rentepercentage voor alle in gebreke gebleven geldelijke vorderingen wordt op basis van de volgende formule: Basiszinssatz + 5% berekend. Aldus bedraagt het huidige rentepercentage 3,42% + 5%= 8,42%. Dit is een aanmerkelijke verhoging t.o.v. de situatie voor 1 mei. Wijzigingen in de hoogte van de Basiszinssatz worden gepubliceerd door de Duitse Bundesbank: http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Home/home_node.html