Handelsagenten eisen regelmatig uittreksel uit de boeken

Handelsagenten eisen regelmatig uittreksel uit de boeken

Aan het einde van de relatie met een handelsagent rijst regelmatig de vraag van de goodwillvergoeding. Vuistregel is een vergoeding ter hoogte van een jaarprovisie berekend over het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De vraag is echter wat de berekeningsgrondslag is. De daadwerkelijke provisiebetalingen of de provisiebetalingen die eigenlijk verschuldigd geweest zouden zijn, als men de berekening van de verschuldigde provisie precies volgens de wet had voorgenomen?

Wat een rare vraag, zult u denken. Wij hebben altijd de provisie over de binnengekomen betalingen correct berekend en daarmee is de kous af.

Fout! De agent heeft namelijk recht op provisie over de door hem “geschreven” omzetten. Heeft u minder geleverd (en dus ook minder gefactureerd) dan is dat in beginsel niet het probleem van de agent. Heeft u achteraf kortingen gegeven of door de klant tegen de afspraak ingehouden Skonto niet opgeëist, dan is ook dit uw probleem en niet dat van de agent.

In een (goed) lopende relatie tussen agent en principaal zien wij regelmatig dat over de ‘verschilbedragen’ door de agent niet moeilijk wordt gedaan. Dit verandert echter op het moment dat er ruzie ontstaat. De agent eist complete openheid van zaken met terugwerkende kracht. Wanneer is welke order met welke inhoud geaccepteerd, wanneer is welke hoeveelheid geleverd, waarom is niet honderd procent van de order uitgevoerd, wanneer is welke betaling binnen gekomen etc.etc. Dit alles onderbouwd met de nodige bescheiden, facturen etc.

Met andere woorden: de agent eist een uittreksel uit de boeken m.b.t. alle relevante feiten die transacties betreffen die door zijn bemiddeling tot stand zijn gekomen. Volgens de wet heeft hij recht op deze gegevens en kan hij zijn recht ook via de rechter middels een dwangsom afdwingen. Voor eenieder die met agenten werkt is het dan ook zaak reeds bij het aangaan van de relatie met een agent de wettelijke verplichte informatie dusdanig in het IT-systeem op te nemen dat er à la minute een boekuittreksel kan worden geproduceerd.

Gebeurt dit niet, dan ontstaan er met zekerheid problemen. Want achteraf alle gegevens verzamelen is onbegonnen werk en kan uitermate duur worden.

Meer weten over agentuurrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw Gisela Surmann van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Ook kunt u bij de Nederlandse Duitse Businessacademie een seminar volgen over het werken met handelsagenten. Voor meer informatie: www.businessacademie.de