Handelsagenten: niet uitgevoerde transacties geven recht op provisie

Handelsagenten: niet uitgevoerde transacties geven recht op provisie

In een ideale wereld wordt elke door de agent bemiddelde en door de principaal bevestigde opdracht ook volledig uitgevoerd. Wat zijn echter de consequenties als de principaal de order niet of niet geheel zo uitvoert als is overeengekomen.

Volgens de wet behoudt in dit geval de agent het recht op provisie tenzij de principaal het niet nakomen van zijn verplichting niet verweten kan worden. Deze wettelijke bepaling is niet door onderhandeling voor wijziging vatbaar.

In de praktijk zien wij echter dat in dit soort situaties gewoonweg geen provisie wordt betaald. Dit is in strijd met de wet! Het is dus zaak slechts opdrachten te accepteren die ook daadwerkelijk (op het afgesproken tijdstip en volledig) kunnen worden uitgevoerd. Bevestigt men op de bonnefooi een opdracht, dan gaat dit niet ten laste van de agent.

Door de principaal te verantwoorden omstandigheden:

  • te late levering;
  • gebreken en retourzendingen;
  • toegeven aan de wens van de klant om de opdracht te storneren;
  • voorbehoud van toelevering door derden (geldt wel tegenover de afnemer maar niet in verhouding met de agent!).

Meer weten over agentuurrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.