Zorgverzekeringswet en Duitsland

Zorgverzekeringswet en Duitsland

De Nederlandse zorgverzekeringswet heeft nogal wat voeten in aarde. Zeker als men grensoverschrijdend woont en werkt wordt deze wereld er niet gemakkelijker op.

Wonen in Nederland werken in Duitsland; wonen in Duitsland, werken in Nederland; werken in twee landen; werken als zelfstandige in één land en wonen in een ander land; studeren in Nederland en Duitsland; leven met een pensioen in een ander land; ziekenfondsverzekerd in Nederland per 31-12-2005 of bij een Duitse Krankenkasse; per 31-12-2005 particulier verzekerd in Nederland of Duitsland of wellicht vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds. Wat zijn de gevolgen?

Talloze variaties zijn denkbaar. Uw rechten en uw plichten, afhankelijk van uw woon- en werksituatie zijn uitstekend in kaart gebracht door CVZ.

In een nieuwe reeks zullen wij de verschillende situaties onder uw aandacht brengen. U kunt uiteraard ook rechtstreeks informeren bij CVZ c.q. hun website https://www.zorginstituutnederland.nl/.

Heden:

1.4            Student + gezinsleden                          2.4            Student + gezinsleden

1.5            Gezinsleden van een verzekerde            2.5            Gezinsleden van een verzekerde
die 
zelf niet in Duitsland woont                             die zelf niet in Nederland woont

1.4 Student + gezinsleden

Als u uitsluitend bent ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool/universiteit en in Duitsland woont, geldt noch in Nederland, noch in Duitsland een verplichte ziektekostenverzekering. Er kunnen zeker praktische problemen ontstaan als beoordeeld moet worden waar u woont. Hier moet worden onderzocht waar zich het middelpunt van uw maatschappelijk leven bevindt. Dit kan betekenen dat nog steeds moet worden uitgegaan van een woonplaats in Duitsland, ook al hebt u een studentenkamer in Nederland. In geval van de tegenovergestelde situatie – inschrijving bij een Duitse hogeschool/universiteit, woonplaats in Nederland (ondanks studentenkamer in Duitsland)  – bent u vanaf 1 januari 2006 volgens Nederlands recht verplicht verzekerd (AWBZ en Zorgverzekeringswet). Als u deze verzekering kunt aantonen, bijv. door het tonen van een door uw Nederlandse zorgverzekeraar afgegeven Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), wordt uw studentenziektekostenverzekering in Duitsland beëindigd. Op basis van uw EHIC kunt u desondanks van verstrekkingen in Duitsland gebruik maken.

1.5 Gezinsleden van een verzekerde die zelf niet in Duitsland woont

U hebt thans in Duitsland dezelfde rechten als een andere verzekerde bij de Krankenkasse waar u het formulier E 109 hebt ingeleverd. Uw medische zorg in Duitsland zal niet veranderen. In Nederland wordt u echter vanaf die datum beschouwd als rechthebbende op grond van een verdragsregeling. Dit heeft voor u onder meer tot gevolg dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) voor u de bevoegde instantie zal zijn. Als u tenminste 18 jaar oud bent, moet een bijdrage aan het CVZ worden betaald.

2.4 Student + gezinsleden

Als u uitsluitend bent ingeschreven bij een Duitse hogeschool/universiteit en in Nederland woont, ontstaat er uiteindelijk een ziektekostenverzekeringsplicht in Nederland. Praktische problemen kunnen zeker ontstaan als beoordeeld moet worden waar u woont. Daarbij moet worden onderzocht waar zich het zwaartepunt van uw leven bevindt. Dit kan betekenen dat nog steeds moet worden uitgegaan van een woonplaats in Nederland, ook al hebt u een studentenkamer in Duitsland. U moet uw aanspraak volgens de Nederlands wettelijke bepalingen in Duitsland aantonen (bijv. door overleggen van een Europese ziektekostenverzekeringskaart – EHIC). In geval van de tegenovergestelde situatie – inschrijving bij een Nederlandse hogeschool/universiteit, woonplaats in Duitsland (ondanks studentenkamer in Nederland), dan bent u vanaf 1 januari 2006 niet volgens Nederlands recht verzekerd. Omdat dit thans ook al het geval is, zal uw situatie dus niet veranderen.

2.5 Gezinsleden van een verzekerde die zelf niet in Nederland woont

U hebt thans in Nederland dezelfde aanspraken als een verzekerde bij de zorgverzekeraar bij wie u formulier E 109 hebt ingeleverd. Aan uw recht op verstrekkingen zou in principe niets mogen veranderen. De zorg wordt echter vanaf 1 januari 2006 door de zorgverzekeraar CZ Groep verstrekt. Kinderen boven 18 jaar kunnen vanaf 2006 niet langer op basis van het formulier E 109 medische zorg ontvangen. Zij worden in Nederland zelf premieplichtig.

Wordt vervolgd.