Arbeidsrecht: voetbal (kijken/luisteren) op de werkplek (tv of radio)

Arbeidsrecht: voetbal (kijken/luisteren) op de werkplek (tv of radio)

Van de 64 wedstrijden vinden er 18 ’s middags plaats (15.00 uur), dus tijdens de reguliere werktijd. Wie op de werkplek met de vedetten wil meeleven, moet in eerste instantie bij de Betriebsrat (OR) informeren of tijdens werktijd een televisie of radio mag aanstaan. Het antwoord op deze vraag hangt wederom af van de vraag of er een Betriebsordnung is die in deze mogelijkheid voorziet. Zo niet, dan moet de OR maar snel aan tafel met de directie.

Bestaat er geen Betriebsrat, dan kan de werkgever naar eigen inzicht bepalen of er wel of niet wordt gekeken of geluisterd.

De werknemer heeft geen recht op voetbal kijken/luisteren!