Verbintenissenrecht en algemene voorwaarden: het entreebewijs

Verbintenissenrecht en algemene voorwaarden: het entreebewijs

Eintrittskarten zijn moeilijk verkrijgbaar en als je er een hebt, is het nog lang niet zeker dat je het stadion ook van binnen ziet. De Eintrittskarten worden om veiligheidsredenen namelijk slechts op naam van één persoon uitgeschreven.

In de algemene voorwaarden van de Duitse voetbalbond is voorts bepaald dat deze entreebewijzen op naam slechts onder bepaalde voorwaarden mogen worden overgedragen. Een overdracht aan familieleden is in beginsel toegestaan.

Aan- en verkoop via internet is echter amper mogelijk. Het Amtsgericht Erfurt heeft het doorverkopen van kaarten slechts toegestaan, indien de verkoop voor de oprichting van de Tauschboerse is geschied.

Voorts is er een ombudsman die beslist over bezwaren van eigenaren van kaarten bij wie overschrijving van het toegangsbewijs is geweigerd.

Ook bij bedrijven is de onzekerheid groot of zij kaarten als cadeau aan relaties mogen geven.

Strafrechtelijk onderzoek dreigt niet alleen als men een ambtsdrager uitnodigt, maar ook als men een zakenrelatie uitnodigt om zodoende bij latere zakelijke transacties op een onoorbare manier bevoordeeld te worden. Omkoping en omkoopbaarheid zijn namelijk ook in het zakelijke verkeer strafbaar.

Het is dus zaak om de achtergrond van de uitnodiging schriftelijk te documenteren en ook de uitnodiging zelf gepast te formuleren.