De verplaatsing van Nokia Bochum naar Roemenië is wellicht complete onzin

De verplaatsing van Nokia Bochum naar Roemenië is wellicht complete onzin

De verplaatsing van een bedrijf van West- naar Oost-Europa berust vaak op de veronderstelling dat het elders goedkoper moet zijn gezien de aldaar geldende loonkosten. In een boeiend artikel in het Duitse Manager–Magazin worden zin en onzin van een dergelijke stap door een ervaren kenner van de materie belicht.

Klik hier voor het artikel

Bron: Manager-Magazin.de