Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: De Abmahnung

Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: De Abmahnung

Welke reacties zijn op een Abmahnung (vermaning) mogelijk?

a) De ontvanger van de Abmahnung ondertekent de Unterlassungserklaerung en betaalt de kosten

Dit is aan te raden als de inbreuk op het Intellectuele Eigendom eenduidig is. Na afgifte van de verklaring moeten alle noodzakelijke stappen worden genomen om de illegale toestand te beëindigen.

Let op: in het kader van de Unterlassungserklaerung wordt een overeenkomst gesloten waarin men zich verplicht voor elk geval van toekomstige overtreding een boete van duizenden euro´s te betalen.

b) Terugwijzen van de Abmahnung

Deze variant komt in aanmerking als de ontvanger van de Abmahnung zeker is dat er geen sprake van een inbreuk is of de verzender van de Abmahnung niet gerechtigd is de genoemde eisen te stellen.

Het is aan te bevelen wel binnen de gestelde termijn wederpartij te informeren dat men niet voornemens is de Abmahnung te ondertekenen. Als er goede redenen voor worden aangevoerd, kan het altijd nog tot een buitengerechtelijke oplossing komen. Doet men niets, zal de eisende partij na afloop van de termijn onmiddellijk een kort geding opstarten.

c) Deponeren van een beschermschrift (Schutzschrift) bij de rechter

Een kort geding wordt over het algemeen uitgesproken zonder dat een mondelinge behandeling van de zaak plaats vindt en zonder dat de wederpartij wordt gehoord. De uitspraak geschiedt uitsluitend op basis van de door de eisende partij aangereikte stukken.

Om deze situatie te vermijden, kan men een beschermschrift (Schutzschrift) bij de rechter indienen en zijn visie van de zaak geven, vergezeld met het verzoek niet zonder hoor en wederhoor en mondelinge behandeling te beslissen.

Meer weten over Intellectueel Eigendom in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.