Uitnodiging Duitsland-Borrel Reductie personeelskosten van uw Duitse vestiging zonder (gedwongen) ontslag op 17 mei 2006

Uitnodiging Duitsland-Borrel “Reductie personeelskosten van uw Duitse vestiging zonder (gedwongen) ontslag” op 17 mei 2006

Vele managers beschouwen het schrappen van arbeidsplaatsen als het ultieme middel tot kostenreductie. Op termijn kan deze strategie echter averechts werken. Voordat (gedwongen) ontslagen zich positief op de liquiditeitspositie van een bedrijf uitwerken, kan de orderportefeuille alweer gevuld zijn. Op dat moment moeten nieuwe medewerkers worden aangenomen die “duurder” zijn dan een op elkaar ingespeeld team. Er bestaan echter een aantal (vaak onbekende) alternatieven voor het schrappen van arbeidsplaatsen. Deze alternatieven kunnen op zichzelf of na reeds doorgevoerde aanpassingen t.a.v. het personeel bijdragen tot een aanmerkelijke reductie van de personeelskosten.

Tijdens de “Duitsland-Borrel” zal de heer Peter W. Strick, Rechtsanwalt, o.a. de volgende thema’s behandelen: (verplichte) bedrijfsvakantie, Änderungskündigung, korting/afschaffing van gratificaties (vakantiegeld en kerstgratificatie), Jahresarbeitszeitkonten (besparing overuren), reductie reiskostenvergoeding, Kurzarbeit en verlenging werkweek.

Deze “Duitsland-Borrel” vindt plaats op woensdag 17 mei 2006 van 18.00 – 21.00 uur

Onze Duitsland-Borrel heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een gewaardeerde netwerkbijeenkomst voor Nederlandse ondernemers met belangen in Duitsland.

Onderling worden ervaringen met het zakendoen in Duitsland uitgewisseld en menig creatief idee wordt geboren.

Heeft u een juridisch vraagstuk, dan kunt u dit in een persoonlijk gesprek met een van de aanwezige advocaten en/of specialisten bespreken. U bent als trouwe lezer van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland van harte uitgenodigd onder het genot van een hapje en een drankje met de specialisten van gedachten te wisselen.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Het aantal plaatsen is beperkt. Het volledige programma en een aanmeldingsformulier van de Duitsland-Borrel treft u hier aan: klik hier.