Zorgverzekeringswet en Duitsland

Zorgverzekeringswet en Duitsland

 

De Nederlandse zorgverzekeringswet heeft nogal wat voeten in aarde. Zeker als men grensoverschrijdend woont en werkt wordt deze wereld er niet gemakkelijker op.

 

Wonen in Nederland werken in Duitsland; wonen in Duitsland, werken in Nederland; werken in twee landen; werken als zelfstandige in een land en wonen in een ander land; studeren in Nederland en Duitsland; leven met een pensioen in een ander land; ziekenfondsverzekerd in Nederland per 31-12-2005 of bij een Duitse Krankenkasse; per 31-12-2005 particulier verzekerd in Nederland of Duitsland of wellicht vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds. Wat zijn de gevolgen?

 

Talloze variaties zijn denkbaar. Uw rechten en uw plichten, afhankelijk van uw woon- en werksituatie zijn uitstekend in kaart gebracht door CVZ.

 

In een nieuwe reeks zullen wij de verschillende situaties onder uw aandacht brengen. U kunt uiteraard ook rechtstreeks informeren bij CVZ c.q. hun website https://www.zorginstituutnederland.nl/

 

Heden:

 

1.            Zelfstandige + gezinsleden                            2.             Zelfstandige + gezinsleden   

1.3          Werkzaam in Nederland                                   2.3            Werkzaam in Duitsland
(grensarbeider)                                                                  (grensarbeider)

               lees verder…                                                                      lees verder…

 

1.3 Zelfstandige + gezinsleden

1.3.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider)

1.3.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing (AWBZ en Zorgverzekeringswet). U kunt kiezen of u ook in toekomst verzekerd wilt blijven bij dezelfde Nederlandse zorgverzekeraar als tot nu toe of dat u van verzekeraar wilt veranderen.

Rechten in Duitsland:

Uw medische zorg in Duitsland zal nauwelijks veranderen. Dit betekent dat u en uw eventuele gezinsleden in Duitsland medische zorg in natura ontvangen omdat u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) het formulier E 106 hebt ingeleverd. Ook de volgens Duits recht opgenomen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid (Pflegeversicherung) vallen hieronder. De Duitse verzekeringspasjes (Krankenversichertenkarten) die u en uw gezinsleden hebben gekregen worden binnenkort omgewisseld. Dit is alleen om administratieve redenen en heeft geen invloed op uw recht op medische zorg. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner resp. uw kinderen boven 18 jaar dient volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage te worden betaald. Voor alle aangelegenheden betreffende uw gezinsleden is het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de bevoegde instantie.

Rechten in Nederland:

Net als tot nu toe kunt u zelf verstrekkingen in Nederland op kosten van uw zorgverzekeraar verkrijgen. Uw gezinsleden krijgen deze verstrekkingen ten laste van zorgverzekeraar Agis in Amersfoort. Deze verstrekt op verzoek een bewijs voor het inroepen van medische zorg in Nederland.

Vakantie in het buitenland (behalve in Duitsland en Nederland)

Als u binnenkort met vakantie gaat, krijgt u van uw zorgverzekeraar in Nederland de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Uw gezinsleden krijgen de EHIC op aanvraag van het CVZ. Wij verzoeken u vanaf 1 januari 2006 geen EHIC of formulieren meer te gebruiken die u van uw Duitse ziekenfonds hebt ontvangen (ook al zijn deze mogelijk nog geldig).

 

1.3.1.2 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Nederland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing (AWBZ en Zorgverzekeringswet). Dit heeft voor u tot gevolg dat u na 1 januari 2006 in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten.

Rechten in Duitsland:

Om gebruik te kunnen maken van verstrekkingen in natura (bijv. behandeling door artsen of in het ziekenhuis) in Duitsland zal uw Nederlandse zorgverzekeraar voor u een formulier E 106 opmaken. Dit formulier moet u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) inleveren. U bent vrij in uw keuze van ziekenfonds. Uw recht op medische zorg in Duitsland is hetzelfde als van de andere verzekerden bij dit ziekenfonds. Ook de volgens Duits recht opgenomen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid (Pflegeversicherung) vallen hieronder. U ontvangt van dit ziekenfonds een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte). Op basis van het genoemde formulier kunnen eventueel ook uw gezinsleden recht hebben op medische zorg. Het gekozen Duitse ziekenfonds gaat na of aan de voorwaarden wordt voldaan. Indien dit het geval is, ontvangen ook uw gezinsleden een verzekeringspasje. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner resp. uw kinderen boven 18 jaar moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald. Voor alle aangelegenheden betreffende uw gezinsleden is het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de bevoegde instantie.

Rechten in Nederland:

U kunt ook in Nederland verstrekkingen ten laste van uw zorgverzekeraar krijgen. Uw gezinsleden krijgen deze verstrekkingen ten laste van zorgverzekeraar Agis in Amersfoort. Deze verstrekt op verzoek een bewijs voor het inroepen van medische zorg in Nederland. 

Vakantie in het buitenland (behalve in Duitsland en Nederland):

Als u binnenkort met vakantie gaat, krijgt u van uw zorgverzekeraar in Nederland de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Uw gezinsleden krijgen de EHIC op aanvraag van het CVZ.

1.3.1.3 Op 31 december 2005 vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse)

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing (AWBZ en Zorgverzekeringswet). Dit heeft voor u tot gevolg dat u na 1 januari 2006 in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten. Uw vrijwillige verzekering in Duitsland is op 31 december 2005 geëindigd.

Rechten in Duitsland:

Om gebruik te kunnen maken van verstrekkingen in natura (bijv. behandeling door artsen of in het ziekenhuis) in Duitsland zal uw zorgverzekeraar voor u een formulier E 106 opmaken. Dit formulier moet u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) inleveren. U bent vrij in de keuze van dit ziekenfonds (het mag dus ook ziekenfonds zijn, waarbij u tot nu toe vrijwillig verzekerd bent geweest). Uw recht op medische zorg in Duitsland is hetzelfde als van de andere verzekerden bij dit ziekenfonds. Ook volgens Duits recht opgenomen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid (Pflegeversicherung) vallen hieronder. U ontvangt van dit ziekenfonds een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte). Op basis van het genoemde formulier kunnen eventueel ook uw gezinsleden recht hebben op medische zorg. De gekozen Duitse verzekeraar gaat na of aan de voorwaarden wordt voldaan. Indien dit het geval is, ontvangen ook uw gezinsleden een verzekeringspasje. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner resp. uw kinderen boven 18 jaar moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald. Voor alle zaken betreffende uw gezinsleden is het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de bevoegde instantie.

 

Rechten in Nederland:

U kunt zelf ook in Nederland verstrekkingen ten laste van uw zorgverzekeraar krijgen. Uw gezinsleden krijgen deze verstrekkingen ten laste van zorgverzekeraar Agis in Amersfoort. Deze verstrekt op verzoek een bewijs voor het inroepen van medische zorg in Nederland.

Vakantie in het buitenland (behalve in Duitsland en Nederland)

Als u binnenkort met vakantie gaat, krijgt u van uw zorgverzekeraar in Nederland de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Uw gezinsleden krijgen de EHIC op aanvraag van het CVZ.

1.3.1.4 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Duitsland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing (AWBZ en Zorgverzekeringswet). Dit heeft voor u tot gevolg dat u na 1 januari 2006 in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten. Wij verzoeken u in verband met de aanpassing of opheffing van uw verzekeringsovereenkomst contact op te nemen met uw particuliere verzekeraar.

Rechten in Duitsland:

Om gebruik te kunnen maken van verstrekkingen in natura (bijv. behandeling door artsen of in het ziekenhuis) in Duitsland zal uw zorgverzekeraar voor u een formulier E 106 opmaken. Dit formulier moet u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) inleveren. U bent vrij in de keuze van dit ziekenfonds. Uw recht op medische zorg in Duitsland is hetzelfde als van de andere verzekerden bij dit ziekenfonds. Ook de volgens Duits recht opgenomen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid (Pflegeversicherung) vallen hieronder. U ontvangt van dit ziekenfonds een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte). Op basis van het genoemde formulier kunnen eventueel ook uw gezinsleden recht hebben op medische zorg. Het gekozen Duitse ziekenfonds gaat na of aan de voorwaarden wordt voldaan. Indien dit het geval is, ontvangen ook uw gezinsleden een verzekeringspasje. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner, resp. uw kinderen boven 18 jaar, moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald. Voor alle zaken betreffende uw gezinsleden is het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de bevoegde instantie.

Rechten in Nederland:

U kunt zelf ook in Nederland verstrekkingen ten laste van uw zorgverzekeraar krijgen. Uw gezinsleden krijgen deze verstrekkingen ten laste van zorgverzekeraar Agis in Amersfoort. Deze verstrekt op verzoek een bewijs voor het inroepen van medische zorg in Nederland. 

Vakantie in het buitenland (behalve in Duitsland en Nederland)

Als u binnenkort met vakantie gaat, krijgt u van uw zorgverzekeraar in Nederland de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Uw gezinsleden krijgen de EHIC op aanvraag van het CVZ. 

1.3.2 Zowel in Duitsland als in Nederland werkzaam

Op u zijn uitsluitend de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. De veranderingen in het Nederlandse zorgverzekeringssysteem hebben dus geen gevolgen voor uw ziektekostenverzekering.

 

 

2.3 Zelfstandige + gezinsleden (grensarbeider)

2.3.1 Werkzaam in Duitsland

2.3.1.1 Op 31 december 2005 vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse)

Op u zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit zal ook na 1 januari 2006 het geval zijn. De hervorming van het Nederlandse zorgstelsel heeft daarmee voor u geen gevolgen.

Rechten in Nederland:

Uw medische zorg in Nederland zal in principe niet veranderen. Dit betekent dat u en uw eventuele gezinsleden in Nederland verstrekkingen in natura ontvangen omdat u bij een Nederlandse zorgverzekeraar het formulier E 106 hebt ingediend. Vanaf 1 januari 2006 wordt de zorg echter in elk geval door de zorgverzekeraar CZ Groep verstrekt. Op basis van het genoemde formulier E 106 kunnen ook uw echtgeno(o)t(e) of partner, resp. uw kinderen onder 18 jaar, rechten doen gelden. Voor het geval dat tot nu toe ook andere gezinsleden medische zorg hebben ontvangen, (bijv. studerende kinderen boven 18 jaar), is dit vanaf 1 januari 2006 niet meer mogelijk. Voor deze personen bestaat volgens de Nederlandse wettelijke bepalingen verzekeringsplicht. Bij hulpbehoevendheid hebt u of hebben uw gezinsleden, afhankelijk van de oorzaak, wat betreft de kosten van verpleging en thuiszorg aanspraak op verstrekkingen in geld (in het bijzonder verpleeggeld) door uw Duitse ziekenfonds. In aanmerking komen echter ook aanspraken op verstrekkingen op grond van hulpbehoevendheid volgens de Nederlandse wettelijke bepalingen (AWBZ).

Rechten in Duitsland:

U en uw op grond van het formulier E 106 ingeschreven gezinsleden kunnen ook in Duitsland verstrekkingen ontvangen. Uw tot nu toe geldig verzekeringspasje zal om administratieve reden binnenkort worden vervangen. Ook uw gezinsleden zullen op aanvraag een Duits verzekeringspasje ontvangen.

Vakantie in het buitenland:

Als u binnenkort met vakantie gaat, gebruikt u de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u (op aanvraag) door uw Duitse ziekenfonds wordt verstrekt. Wij verzoeken u na 1 januari 2006 geen formulieren E 111 meer te gebruiken die u van uw Nederlandse ziekenfonds hebt ontvangen (ook als deze nog geldig zouden zijn).

2.3.1.2 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Duitsland met Pflegeversicherung

Op u zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. De veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel hebben dus geen gevolgen voor uw ziektekostenverzekering.

2.3.1.3 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Nederland 

Op u zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. Omdat u niet verplicht verzekerd bent, hebt u in Nederland een particuliere verzekering kunnen afsluiten. Wij verzoeken u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of de tegenwoordige verzekering kan blijven bestaan.

 

2.3.2 Zowel in Nederland als in Duitsland werkzaam

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit zal ook na 1 januari 2006 niet veranderen. Als u in Nederland ziekenfondsverzekerd was, kunt u kiezen tussen blijven bij uw huidige Nederlandse zorgverzekeraar of overstappen naar een andere verzekeraar. Als u tot nu particulier verzekerd was, moet u een Nederlandse zorgverzekeraar kiezen.

Rechten in Duitsland:

Voor het verkrijgen van verstrekkingen in natura in Duitsland zal de zorgverzekeraar, van uw keuze u een Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC) verstrekken. Met de EHIC kunt u ook in Duitsland aanspraak op verstrekkingen doen gelden. Zie voor verdere informatie de folder ‘Vakantie in Duitsland’.

 

Wordt vervolgd.