De aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen

De aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen

Steeds vaker worden in Duitsland bestuurders, directeuren en commissarissen voor negatieve ontwikkelingen die in hun ondernemingen zijn opgetreden ter verantwoording geroepen. Reden genoeg een nieuwe serie aan dit onderwerp te wijden.

In deze aflevering bespreken wij de ontwikkeling van de aansprakelijkheid:

Steeds vaker worden in Duitsland managers en raden van toezicht voor negatieve ontwikkelingen die in hun ondernemingen zijn opgetreden ter verantwoording geroepen.

In het verleden werd een schade meestal nog door de onderneming overgenomen. De voor de schade verantwoordelijke dreigde in het ergste geval het ontslag. Vandaag de dag komen schadeclaims op miljoenenhoogte steeds vaker voor. De oorzaken voor deze ontwikkeling zijn veelsoortig:

– Spectaculaire instortingen of scheefgroei van grote ondernemingen, veroorzaakt door het management en gedeeltelijk begunstigd door een onvoldoende controle, hebben tot een brede sensibilisatie voor het onderwerp “aansprakelijkheid van bestuurders” geleid.

– In conjunctureel moeilijke tijden en gezien een nog groter geworden opbrengst-, kosten- en concurrentiedruk zijn ondernemingen en hun eigenaars steeds minder gewild om vermogensschade, die door de bestuurders is veroorzaakt, compensatieloos te aanvaarden. Ook faillissementscuratoren en schuldeisers die met lege handen naar huis gaan, kijken met het oog op de aanzienlijk gestegen faillissementszaken inmiddels versterkt uit naar vervangende mogelijkheden. De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de onderneming belooft betere vooruitzichten op vergoeding.

– De niet alleen op het gebied van de aansprakelijkheid van bestuurders gestegen claimmentaliteit wordt daarenboven ondersteund door buitenlandse, met name Amerikaanse invloeden, trefwoord “shareholder value”. Vorderingen op schadevergoeding jegens bestuurders van ondernemingen zijn daar aan de orde van de dag. Met de toenemende gebruikmaking van de internationale kapitaalmarkt is hier te lande niet alleen de kennis over andere rechtsculturen en gedragspatronen groter geworden, echter ook het risico, dat buitenlandse investeerders verhaal op ondernemingen uitoefenen.

Wie tot bestuurslid van een Aktiengesellschaft of van een eingetragene Genossenschaft, tot directeur van een GmbH of tot lid van een controlecommissie wordt benoemd, loopt heden een groot risico dat hij persoonlijk met zijn particuliere vermogen voor eventuele verkeerde beslissingen moet instaan.

Tegen deze achtergrond heeft uiteindelijk ook de Duitse jurisdictie in de afgelopen jaren vaker de gelegenheid gehad om door gerechtelijke vonnissen de bestaande normen inzake aansprakelijkheid leven in te blazen, men hoeft zich alleen maar aan het ARAG-vonnis van het Bundesgerichtshof uit het jaar 1997 te herinneren.

Meer weten over de aansprakelijkheid van organen van een juridisch persoon? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.