Bouwrecht: kan de opdrachtgever bij een nieuw bouwproject geld terughouden i.v.m. gebreken bij een eerder project?

Bouwrecht: kan de opdrachtgever bij een nieuw bouwproject geld terughouden i.v.m. gebreken bij een eerder project?

Casus: een aannemer werkt regelmatig met een onderaannemer op een bepaald gebied samen. De opdrachten per project worden telkens separaat aangeboden, verstrekt en afgerekend. Nu er bij een eerder project gebreken blijken te zijn, houdt de aannemer bedragen van een lopend project in. Terecht?

Volgens de wettelijke bepalingen kan de opdrachtgever bij gebreken drie keer de kosten voor herstel inhouden tot dat de gebreken zijn verholpen.

Vereist is dat het retentierecht berust op een en dezelfde juridische verhouding.

Hier is enerzijds sprake van verschillende projecten, anderzijds van een hechte samenwerking in het kader van al deze projecten.

De rechter oordeelde dat in het onderhavige geval geen sprake was van een (echte) raamovereenkomst en de inhouding derhalve niet terecht was geschied.

Meer weten over bouwrecht en andere resultaatsverbintenissen in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonummer is: 0049-2821-7222-0.