Registeren van een merk in Duitsland (aflevering VIII)

Registeren van een merk in Duitsland (aflevering VIII)

In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de verschillende categorieën van inschrijving. Deze editie behandelt de Leitklassenvorschlag.

De aanmelder heeft de mogelijkheid om een Leitklasse (voorrangscategorie) voor te stellen. Dit voorstel is voor het DPMA niet bindend. Ervaring leert echter dat het DPMA over het algemeen het voorstel volgt.

De Leitklasse wordt voor het geval er onvoldoende leges voor alle aangevraagde categorieën zijn gestort, met voorrang ingeschreven. Bovendien bepaalt de Leitklasse bij de interne verdeling bij het DPMA de bevoegde afdeling (hetgeen nogal wat voordelen kan hebben).

Heeft u eerder het merk in een andere categorie ingeschreven, dan is het handig dit feit onder vermelding van het dossiernummer te memoreren, omdat zodoende de inschrijving in de nieuwe categorie kan worden bespoedigd.

Meer weten over merkenrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.