Handelsagenten: een agentuur – GmbH kan niet met pensioen gaan (goodwillvergoeding bij staking activiteit)

Handelsagenten: een agentuur – GmbH kan niet met pensioen gaan (goodwillvergoeding bij staking activiteit)

Als een natuurlijk persoon als handelsagent werkt kan hij/zij bij beëindiging van de activiteiten i.v.m. het bereiken van een bepaalde leeftijd een goodwillvergoeding eisen. Vereist is dat de voortzetting van de activiteiten gezien zijn of haar leeftijd unzumutbar is.

Is er sprake van een juridisch persoon zoals een GmbH, dan speelt de leeftijd van de directeur geen rol. Een GmbH kan immers niet met pensioen gaan. Een goodwillvergoeding in verband met staking van de activiteiten is derhalve in beginsel uitgesloten. Echter, als uit het contract blijkt dat de agentuurovereenkomst valt en staat met de persoon van de directeur, kan er wel sprake zijn van een recht op goodwillvergoeding.

Hiervoor is het noodzakelijk dat in de overeenkomst duidelijk is omschreven dat de kenmerkende prestaties door de directeur in persoon moeten worden geleverd.

Regelmatig zal dit wel de bedoeling van de directeur – grootaandeelhouder van de agentuur – GmbH zijn. Of e.e.a. ook zo in de overeenkomst is verwoord, is een andere vraag, omdat men bij het aangaan van een overeenkomst maar zelden reeds aan de beëindiging denkt.

Het zal derhalve vaak het geval zijn dat de directeur – grootaandeelhouder van de agentuur – GmbH de kar trekt en de interne aflopen binnen de GmbH zo georganiseerd heeft dat hij persoonlijk als boegbeeld voor de vertegenwoordigde principaal optreed. Het hof in Muenchen heeft onlangs geoordeeld dat deze feitelijke gedraging echter geen reden is de agentuur – GmbH bij bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van haar directeur een goodwillvergoeding toe te kennen.

Meer weten over agentuurrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.