De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg)

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg)

Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer daar ik regelmatig het genoegen heb om te genieten van enige voorlichting door de Continentaal-Europese Godfather van de Single Malt, de heer Willem Ham.

Willem heeft 1531 soorten Single Malt in zijn restaurant “Het Kompas” op Texel uitgestald (en zelf geproefd). De keuken van dit restaurant, die door Els Veeger wordt bestierd, kent eveneens een groot aantal gerechten die door toevoeging van Single Malt een bijzondere smaak krijgen. Een uitdaging dus, waar ik nog enige tijd mee bezig zal zijn.

Willem Ham legt uit:

De kunst van het distilleren vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in Mesopotanië. Daar zijn vondsten gedaan waaruit men heeft kunnen afleiden dat men het distilleren daar kende, niet om er drank van te maken, maar om er parfums te maken.

Distilleren stamt van het Latijnse destillare, wat neerdruppelen betekent, alcohol is Arabisch van oorsprong. Al Kohl is de oorspronkelijke naam voor ogenverf.

De Phoeniciërs brachten de kunst van het distilleren naar Noordelijker streken, terwijl monniken later de kennis verder brachten naar de meest afgelegen gebieden.

Deze monniken brachten de kennis van het distilleren o.a. naar Ierland.

Er zijn verschillende zienswijzen hoe en wanneer het distilleren naar Schotland is gekomen:

St. Patrick, een monnik die naar Schotland werd gezonden, zou de kennis hebben meegenomen. Dat was in 432.

Ook de Schotten, oorspronkelijk een stam in Ierland, die na een strijd tegen andere stammen in Ierland naar Schotland uitweken en daar de Picten bestreden, zouden het ambacht om te distilleren hebben meegenomen.

Wordt vervolgd.