Wat te doen met ontvangen cheques?

Wat te doen met ontvangen cheques?

In oktober (http://www.strick.de/duitsland/nieuws/jnd-mailing-aan-afmelding/) zijn we ingegaan op het feit dat Duitsland een echt cheque-land is.

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld hoe omgegaan dient te worden met Duitse cheques. In meerdere gevallen heeft onbekendheid met het innen van Duitse cheques tot gevolg dat deze in een kast verdwijnen c.q. worden gearchiveerd. In dit geval is zeker dat het geld niet op uw bankrekening wordt gecrediteerd.

Het is van belang dat u rekening houdt met de indieningstermijn (Vorlegungsfrist) van een cheque. Deze bedraagt voor een in Duitsland uitgeschreven cheque 8 dagen.

Wordt de cheque binnen deze termijn “vorgelegt” en later in verband met gebrek aan saldo gestorneerd, dan heeft u de mogelijkheid een versnelde procedure in Duitsland te voeren. Bij het Scheckprozeß en het Scheckmahnverfahren gelden verkorte termijnen.

In de meeste gevallen krijgt u een verrekeningscheque (Verrechnungsscheck) van uw Duitse afnemer. Deze kunnen bij alle banken worden aangeboden waar u een rekening heeft lopen. Dit kunnen dus zowel Duitse alsook Nederlandse banken zijn.

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.strick.de/duitsland/nieuws/jnd-mailing-aan-afmelding/