Inschrijving in het handelsregister

Inschrijving in het handelsregister

Doel van het Duitse Handelsregister is, net als in Nederland, een ieder inlichtingen te verstrekken over wie Vollkaufmann is en hoe de belangrijkste rechtsverhoudingen van deze kooplieden zijn (aansprakelijkheid e.d.). Inschrijving bewijst het bestaan van de firma. Zolang een feit niet staat ingeschreven kan dit een derde niet worden tegengeworpen, tenzij duidelijk is dat de derde dit feit had moeten kennen. Is een feit wel ingeschreven, dan moet een derde dit tegen zich laten gelden.

Inschrijving in het Handelsregister dient te geschieden bij het Amtsgericht waar de firma is gevestigd. De IHK controleert het register en wijst ook op het onjuiste gebruik van de inschrijvingen of de inschrijvingsplicht. Het Handelsregister kent twee afdelingen:

Afdeling A: inschrijvingen van eenmanszaken en personenvennootschappen;
Afdeling B: inschrijvingen van kapitaalvennootschappen.

Anders dan in Nederland kunnen aanvragen niet online worden ingediend bij de diverse kantongerechten, maar moet e.e.a. per post geschieden. Heeft u geen Duitse bankrekening dan zal uw aanvraag vaak niet worden beantwoord. Bij het overmaken van de verschuldigde leges vanuit Nederland ontstaan namelijk bankkosten die ook bij de Duitse ontvanger in rekening worden gebracht. Anwaltskanzlei Strick biedt hiervoor een oplossing, tegen een vergoeding van een bedrag van DM 45,00 kunnen wij het uittreksel uit het Duitse Handelsregister voor u aanvragen.