Kan dat in Duitsland?

Kan dat in Duitsland?

Veel Nederlandse ondernemers doen op basis van hun Nederlandse rechtsgevoel zaken in het buitenland. Zo gaat u ervan uit dat u in uw recht staat als een afnemer niet betaald. Gevolg; u dreigt bijv. met beslaglegging, iets wat u in Duitsland niet kunt waarmaken. Een veel gestelde vraag door onze clienten luidt dan ook: “Kan dat in Duitsland?”.

De dagelijkse realiteit is dat Nederlandse ondernemers te weinig stilstaan bij het feit dat elk land zijn eigen wetten en regels kent. Dit hoeft overigens niet altijd in negatieve zin te worden uitgelegd. Het kan immers ook zo zijn dat het land waarmee u zakendoet hele voordelige regelingen kent, die in Nederland niet gelden. Te denken valt hier aan het verlengde eigendomsvoorbehoud (zie nieuwsbrief Zomer 2000:  http://www.strick.de/bekijken/nl/nieuwsbrief/zomer2000.htm).

Naast verschillen in rechtssystemen die hun uitwerking kunnen hebben, dient u ook rekening te houden met wat u eigenlijk overeenkomt. Dit staat vaak in de kleine lettertjes. In veel gevallen staat in uw Algemene Voorwaarden de bepaling “De bevoegde rechter bevindt zich in Nederland”. Dat lijkt heel veilig, worden de algemene voorwaarden vertaald naar het Duits dan blijft deze passage dus meestal zo staan. Dit betekent echter dat u ze niet grensoverschrijdendproof maakt. Immers, heeft u er wel eens over nagedacht hoe moeilijk en tijdrovend het is om een Nederlands vonnis in Duitsland bekrachtigd te krijgen. Dit kan maanden tot jaren duren. Dit betekent dat u uw contracten op dit soort essentiele punten moet aanvullen c.q. aanpassen, zodat er een werkbare situatie in Duitsland ontstaat. Onze contractspecialisten hebben jarenlange ervaring in dit soort grensoverschrijdende details.

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#overeenkomsten