Ongedekte cheques

Ongedekte cheques

In Duitsland is het betalen middels cheques in het zakelijke verkeer nog steeds zeer gebruikelijk. Toch betekent het ontvangen van een cheque nog lang niet het ontvangen van enige betaling. Ook al wordt de Duitse cheque op uw bankrekening gecrediteerd, zo geschiedt dit slecht o.g.v. (onder gewoon voorbehoud). Deze cheques kunnen dus binnen een bepaalde periode nog worden teruggeboekt. We zien vaak dat Nederlandse ondernemers op basis van de o.g.v. bijschrijving alvast een nieuwe opdracht uitvoeren, in de veronderstelling dat de vorige betaald is. Dit wordt schrikken indien de cheque “platzt”.

Volgens Duits recht kan het uitschrijven van cheques die later niet uitbetaald worden een strafbaar feit zijn. Vereiste is echter dat de uitschrijver van de cheque op het moment dat de cheque werd uitgevaardigd wist c.q. had kunnen weten dat deze cheque niet verzilverd zou kunnen worden.

In dit soort gevallen is het mogelijk om strafaangifte te doen. Belangrijker is echter dat een onbetaalde cheque u de mogelijkheid geeft om tot een versnelde incassoprocedure over te gaan.

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.strick.de/duitsland/specialisme/