Aankoop van Duits Vastgoed biedt soms verassende kansen

Aankoop van Duits Vastgoed biedt soms verassende kansen

Wij hebben het al eerder gehad over de mogelijkheid om via achterstallige huurverhogingen extra rendement te behalen. In de praktijk blijkt namelijk dagelijks dat Duitse verhuurders in het verleden blijkbaar bang zijn geweest de contractueel overeengekomen huurverhogingen ook daadwerkelijk door te zetten. De koopprijs echter wordt berekend op basis van de actuele huuropbrengst, zodat het voordeel gemakkelijk te berekenen is.

Moeilijker is echter de berekening van de hoogte van de huurverhoging. Er zijn talloze indexclausules in de markt, van een Staffelmiete via de aan een (consumenten) index gerelateerde stijging tot omzetgerelateerde varianten. Vooral bij de indexgerelateerde clausules kunnen complicaties ontstaan, omdat vroeger gebruikelijke indexen niet meer bestaan c.q. niet meer worden berekend. In dit soort situaties is het een hele wetenschap om via bepaalde formules de verouderde index om te rekenen naar een gangbaar model. Het is echter zeker de moeite waard ook als deze exercitie soms niet rechtstreeks resultaat oplevert. Immers, u moet toch op de een of andere manier een basis voor toekomstige huurverhogingen creëren.

Meer weten over de aankoop van vastgoed in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer F. Heinzel of de heer A. Craemer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.