“Verkeersrecht”: ben ik wel de vader?

“Verkeersrecht”: ben ik wel de vader?

Het grensoverschrijdende verkeer tussen Duitsland en Nederland kent uiteraard ook een tussenmenselijke variant. Op menig hoogtepunt volgt een dieptepunt in de vorm van een beschikking van het Duitse Jugendamt waarin deze de rekening in vorm van een alimentatieverplichting presenteert, omdat het Jugendamt voorlopig de uitbetaling voor z´n rekening neemt.

De verplichting loopt al gauw voor een termijn van twee decennia en de bedragen liegen er niet om. Omdat Nederlanders altijd willen weten wat iets kost, hebben wij voor u de Duesseldorfer Tabelle opgezocht (klik hier).

Als men niet zeker is of men de ‘echte’ vader is kan men drie wegen bewandelen:

a) als alle betrokkenen meewerken, via een expertise

b) weigert de moeder haar medewerking, bestaat de mogelijkheid het vaderschap aan te vechten,

sinds kort bestaat nu ook een derde variant, namelijk

c) een procedure tot opheldering van afstamming. Alle betrokkenen (moeder, vader en kind) kunnen van elkaar medewerking eisen bij de opheldering van de afstamming. Weigert een van de partijen hieraan mee te werken, kan de rechter medewerking gelasten.
TIP: Wilt u dergelijke problemen voorkomen, dan moet u de wijsheid van mijn biologieleraar op het gymnasium volgen: “Jungs und Maedels, das einzige wirksame Mittel zur Verhuetung ist und bleibt die Enthaltsamkeit!”

Meer weten over het zakelijke verkeers- en transportrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer L. Wemmers. Het telefoonnummer: 0049-2821-7222-0.