Wijziging minimumloon Duitse bouwbranche

Wijziging minimumloon Duitse bouwbranche

De Bundesarbeitsminister heeft de volgende veranderingen van het minimumloon in de Duitse bouwbranche bekend gemaakt. Blijkens navolgende tabel zal het minimumloon in een tweede fase met ingang van 01-09-2000 opnieuw stijgen:

Looptijd: 01-09-2000 t/m 31-08-2001
Oude deelstaten                       
(West-Duitsland, Berlijn) = 18,87 DM
Nieuwe deelstaten = 16,60 DM

Looptijd: 01-09-2001 t/m 31-08-2002
Oude deelstaten                       
(West-Duitsland, Berlijn) = 19,17 DM
Nieuwe deelstaten = 16,87 DM

Wat betreft het minimumloon in de dakdekkersbranche attenderen wij u er op, dat de CAO partijen een minimumloon voor de Bondsrepubliek Duitsland overeen zijn gekomen, ter hoogte van DM 17,50 ingaande per 01-09-2000. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het oosten en het westen van Duitsland.

Een algemeen-bindend-verklaring van de CAO voor de regeling van het minimumloon is echter nog niet aangevraagd. Er dient rekening mee gehouden te worden, dat de CAO partijen binnenkort een aanvraag zullen indienen om de CAO algemeen bindend te laten verklaren. Wellicht zal de CAO dan met terugwerkende kracht ingaande per 01-09-2000 ook algemeen bindend worden verklaard.

Zie voor actuele informatie tevens de speciale Arbeitnehmer-Entsendegesetz informatiesite: http://www.strick.de/aentg/

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#bouwrecht