Goodwill vergoedingen voor handelsagenten

Goodwill vergoedingen voor handelsagenten

Veel Nederlandse ondernemers maken gebruik van handelsagenten om hun producten in Duitsland af te zetten. Natuurlijk gaat u uit van positieve samenwerking in de toekomst tussen uw bedrijf en uw handelsagent(en). Toch kan er altijd iets misgaan, waardoor de relatie moet worden beeindigd. Het is dan ook goed te weten wat dit voor financiële consequenties heeft.

Over het algemeen heeft uw handelsagent bij beëindiging van de overeenkomst namelijk aanspraak op een zgn. “Ausgleichanspruch” een soort goodwill-vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de gemiddelde jaarlijkse provisie van de handelsagent in de 5 jaren voor het ontslag. Hij heeft maximaal recht op de zodoende berekende provisie over een jaar. Het spreekt voor zich dat op de hoogte en het toekennen van de goodwill-vergoeding diverse voorwaarden van toepassing zijn.

In onze volgende editie gaan we in op: “Wanneer kan een handelsagent geen aanspraak maken op de Ausgleichanspruch”.

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#arbeidsrecht