Een Duitse domeinnaam – bescherm uw merknaam

Een Duitse domeinnaam – bescherm uw merknaam

In de vorige nieuwsbrief hebben wij het verkrijgen van een Duits internetadres door een Nederlands bedrijf aangestipt. Hierop hebben een aantal bedrijven gereageerd, vandaar dat wij in deze nieuwsbrief opnieuw aandacht schenken aan deze problematiek.

Zoals aangegeven is het hebben van een vestigingsadres in Duitsland voor het verkrijgen van een Duits internetadres (www.uwnaam.de) verplicht. Voor veel bedrijven is dit geen echte optie, gezien de hiermee gepaard gaande oprichtings- en huurkosten. Toch kan een internetadres voor u als Nederlandse ondernemer van groot strategisch belang zijn. Mocht u in de nabije toekomst een vestiging in Duitsland willen opzetten, dan kan het zinvol zijn om alvast één of meerdere merknamen te laten vastleggen. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat de meeste rechtbanken partij kiezen voor diegene die beschikt over de merknaam. Op deze manier bestaat de kans dat u alsnog de beschikking kunt krijgen over het begeerde internetadres.

Merknamen kunnen onder andere door advocatenkantoren worden aangevraagd. De kosten voor het aanvragen van een merknaam in Duitsland via ons kantoor bedragen DM 500,-.