Registreren van een merk in Duitsland (aflevering VII)

Registreren van een merk in Duitsland (aflevering VII)

In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de mogelijkheid de inschrijvingsprocedure te bespoedigen. Deze editie behandelt de verschillende categorieën (klassen) van inschrijvingen.

De aanmelding moet in elk geval een opsomming omvatten van de verschillende waren en dienstverleningen, die middels het merk moeten worden gekenmerkt. Zonder een dergelijke opsomming is de aanmelding nietig en wordt ook geen voorrang gewaarborgd.

Het beschermende element van een merk wordt derhalve bepaald op basis van de benoeming van waren en diensten. De basis voor de omvang van de bescherming zijn de 45 internationaal gedefinieerde klassen. Afhankelijk van het aantal klassen dat men wil beschermen stijgen de kosten voor de inschrijving.

De waren en dienstverleningen die via het merk gekenmerkt dienen te worden, zijn woordelijk weer te geven. De opsomming van de internationale nummercode van de verschillende klassen is onvoldoende.

Tip: hoe meer klassen voor waren en dienstverlening men benoemt, hoe groter de waarschijnlijkheid op een dispuut. Voorts vereist het merkenrecht ook een daadwerkelijke gebruikmaking van het beschermde merk in het zakelijk verkeer om het recht te continueren.

Om deze reden is het aanbevolen de inschrijving parallel te laten lopen met uw zakelijke activiteiten en planning.

Voor de kosten hoeft u de inschrijving van uw merk in Duitsland niet na te laten. Deze bedragen voor een basisregistratie slechts 800 euro.

Meer weten over merkenrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.