Kiezersgedrag in Duitsland en Nederland is verklaarbaar

Kiezersgedrag in Duitsland en Nederland is verklaarbaar

Wat beweegt mensen ertoe hun stem op de ene of de andere politieke partij uit te brengen? Een vraagstuk dat zowel Duitse als Nederlandse politici na de afgelopen verkiezingen bezighoudt.

Welnu, een poging tot vaststelling van de beweegredenen geeft het volgende resultaat:

De mening van elk mens wordt beïnvloed door zijn leefomstandigheden, door andere mensen, de media; en vanuit alle elkaar overlappende meningen ontstaat er een publieke opinie, die pas meetbaar is als zij door de media tot een gepubliceerde mening wordt verheven en zodoende weer de publieke opinie beïnvloedt. Zo simpel is het, en tegelijk zo ingewikkeld.