Bouwrecht: moet een opdrachtgever een overeengekomen Nachtrag betalen als er sprake is van Maengelbeseitigungsarbeiten?

Bouwrecht: moet een opdrachtgever een overeengekomen Nachtrag betalen als er sprake is van Maengelbeseitigungsarbeiten?

Casus: na verbouwing van een koelhuis ontstaan storingen. De opdrachtgever eist dat de gebreken worden verholpen. De opdrachtnemer stelt dat hij hiertoe op basis van het contract niet is verplicht en doet een offerte voor het additionele werk, die door de opdrachtgever wordt geaccepteerd.

Moet de opdrachtgever het additionele werk betalen als later blijkt dat de werkzaamheden toch bij de prestaties uit het oorspronkelijke contract waren inbegrepen?

De rechtspraak oordeelt van niet: “Is een bepaalde prestatie reeds in het kader van de basisovereenkomst verschuldigd en betaald, dan kan de opdrachtnemer ook niet via een Nachtragsvereinbarung twee keer betaling eisen”.

In de praktijk komt het vaak voor dat de contractpartners erover twisten of bepaalde werkzaamheden nog onder het oorspronkelijke contract vallen. Om vertraging te vermijden, accepteert de opdrachtgever vaak een nieuwe overeenkomst m.b.t. herstelwerkzaamheden. Volgens de uitspraak van de rechter kan de opdrachtnemer echter niet zeker zijn dat de opdrachtgever ook zal betalen.

Meer weten over bouwrecht in Duitsland? Neemt contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.