Waarschuwing voor alle Nederlandse bedrijven met personeel in Duitsland: extra liquiditeit nodig voor sociale lasten “Duitse” werknemers!

Waarschuwing voor alle Nederlandse bedrijven met personeel in Duitsland: extra liquiditeit nodig voor sociale lasten “Duitse” werknemers!

Heeft u (of uw Duitse GmbH) werknemers in dienst, voor wie u in Duitsland sociale lasten betaalt, dan moet u deze maand rekening houden met een dubbele afdracht van de sociale lasten. Immers, volgens de nieuwe regels moet de werkgever met ingang van dit jaar de sociale lasten over het salaris nog in dezelfde maand afdragen.

Tot nu toe werden de sociale lasten pas de vijftiende van de volgende maand afgedragen, zodat op 15 januari 2006 de sociale lasten over de maand december 2005 worden betaald.

Door invoering van het nieuwe stelsel moeten aan het einde van deze maand echter ook de sociale lasten over het salaris uit de maand januari 2006 worden betaald. Houdt u derhalve rekening met dit fenomeen in het kader van uw liquiditeitsplanning.

Achtergrond: door bijstelling van het betalingstermijn vloeien dit jaar 13 keer sociale premies in de kas van de instanties. Hierdoor is het mogelijk om de hoogte van de premies (uitgedrukt in een percentage van het salaris) stabiel te houden. Feitelijk betaalt u natuurlijk meer, hetgeen gelijk staat aan een eenmalige premieverhoging. Een goocheltruc van de oude regering die de nieuwe regering goed uitkomt.

Laat u uw salarisadministratie en/of de uitbetaling van salarissen aan uw Duitse werknemers via ons kantoor lopen, dan zullen wij u op korte termijn een berekening van de extra liquiditeitsbehoefte doen toekomen.

Meer informatie over dit thema: zie onze nieuwsbrief oktober 2005

Meer weten over onze diensten op het gebied van salarisadministratie en/of het uitbetalen van salarissen in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer of mevrouw M. Galikowski. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.