Registratie elektr(on)ische producten (overzicht geregistreerde bedrijven)

Registratie elektr(on)ische producten (overzicht geregistreerde bedrijven)

Over de registratieplicht voor degenen die elektrische of elektronische producten op de Duitse markt brengen, hebben wij het al uitvoerig gehad in eerdere afleveringen van onze nieuwsbrief. Inmiddels is op de website van de EAR per productcategorie te zien, wie zich tot nu toe allemaal heeft laten registreren. Enkele honderden Duitse en internationale bedrijven en/of de Duitse dochters van buitenlandse bedrijven hebben de stap genomen.

Het lijkt echter moeilijk voorstelbaar dat het aantal geregistreerde bedrijven meer is dan het topje van de ijsberg. Er moeten nog duizenden, zo niet tienduizenden bedrijven zijn die wettelijk verplicht (of door hun afnemers gedwongen) zijn zich te laten registreren en dit nog niet hebben gedaan.

Dit wordt een spannende zaak. Immers, de geregistreerde bedrijven zullen de algehele kosten voor de verwijdering van de totale Duitse afvalstroom op het gebied van elektr(on)ische apparaten moeten betalen. Logisch gevol is dat straks een klopjacht begint op eenieder die ongeregistreerd op de Duitse markt actief is en derhalve illegaal elektr(on)ische producten verkoopt. Voor illegale bedrijven dreigen hoge boetes en in het uiterste geval een verbod om nog in Duitsland handel met elektr(on)ische producten te drijven.

Als Nederlandse ondernemer moet u bij uw Duitse afnemer informeren hoe deze met de nieuwe regels omgaat. Is de Duitse importeur van uw producten niet geregistreerd, dan zou het kunnen gebeuren dat u straks een afnemer minder en een aantal onbetaalde facturen meer in uw boeken heeft staan.

Meer weten over de omzetting van de Europese richtlijn WEEE en het Elektrogesetz in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer A. Crämer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.