15% regeling nog niet van kracht!

15% regeling nog niet van kracht!

Zoals wij eerder hebben vermeld, heeft de Bundesrat op 29 september jl. een wetsvoorstel in de Bundestag ingediend t.b.v. de bestrijding van zwartwerk en illegale tewerkstelling van buitenlanders. Dit voorstel is beter bekend als de 15% regeling. Veel Nederlandse ondernemers herkennen in deze regeling de oude 25% regeling terug.

Achtergrondinformatie over dit onderwerp staat op: http://www.strick.de/duitsland/nieuws/nieuwsbrief-archief/artikelen-2016/ (zoek vervolgens op “25%”)

Op dit moment bereiken ons berichten dat in Nederland onduidelijkheid bestaat of deze wet inmiddels van kracht is. Met nadruk vermelden wij dat dit niet het geval is!

Net als in Nederland doorloopt een wetsvoorstel diverse inspraakrondes in het parlement. De eerste parlementaire lezing heeft inmiddels plaatsgevonden. De notulen van deze vergadering (Anlage 4) staan in onderstaand document.

Meer informatie zie Anlage 4 uit onderstaand document:

http://www.strick.de/bekijken/nl/nieuwsbrief/15regeling.pdf