Metaal en techniek: hoe lang moet ik reserveonderdelen beschikbaar houden?

Metaal en techniek: hoe lang moet ik reserveonderdelen beschikbaar houden?

Machines en onderdelen daarvan zijn aan slijtage onderhevig, dat is de normaalste zaak van de wereld en je zou verwachten, dat de wet zich uitvoerig over dit onderwerp uitlaat. Mis, er is geen enkele rechtstreekse bepaling omtrent reserveonderdelen terwijl de gebruiksduur van een machine wordt bepaald door het feit of en voor hoelang de levering van (reserve) onderdelen veilig is gesteld.

Het is dus aan te bevelen reeds bij de koopovereenkomst een (tijds)bepaling over de levering van onderdelen op te nemen. Ontbreekt een dergelijke bepaling kom je op het zachte ijs van redelijkheid en billijkheid en ben je aan de interpretatie van de rechter uitgeleverd.

Volgens de rechtspraak bestaat een postcontractuele verplichting voor de producent van een machine ervoor zorg te dragen, dat een duurzaam gebruik van de machine niet door gebrek aan onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn (Verschleissteile), wordt ondermijnd.

Dit zegt natuurlijk nog steeds niets over de tijdsduur gedurende welke reserveonderdelen op voorraad moeten worden gehouden. Als aanknopingspunt neemt de rechtspraak de normale Nutzungsdauer van de machine. Tijdens deze normale Nutzungsdauer moeten onderdelen beschikbaar zijn.

Ongetwijfeld valt over het begrip normale Nutzungsdauer te twisten en zo komen wij bij de laatste hulplijn van de rechtspraak, de fiscale afschrijvingstabel (AfA Tabelle). Deze zegt weliswaar niets over de gebruiksduur maar geeft wel aan wanneer de machine fiscaal is afgeschreven. Uiterlijk op dat moment eindigt de verplichting om reserveonderdelen in voorraad te houden.

Meer weten over de juridische kant van metaal en techniek? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.