Uitvoeren van herstelwerkzaamheden volgens de VOB

Uitvoeren van herstelwerkzaamheden volgens de VOB

Volgens de Duitse VOB (vergelijkbaar met de Nederlandse UAV) is de opdrachtnemer verplicht alle tijdens de uitvoering van het project opgetreden gebreken op zijn kosten te herstellen indien de opdrachtgever dit eist. Wat is echter het geval als de opdrachtgever een bepaalde maatregel eist, welke objectief niet geschikt is om het doel te bereiken?

De opdrachtnemer is in beginsel verplicht een prestatie te leveren die vrij van gebreken is. Hoe hij dit doel bereikt, is zijn zaak. Hij kan naar eigen inzicht alle mogelijke maatregelen nemen om een prestatie conform het contract te leveren . De opdrachtgever heeft in deze geen recht van spreken.

Heeft de opdrachtgever de opdrachtnemer echter een termijn gesteld om een bepaalde maatregel tot herstel te nemen en dreigt hij met opzegging van de overeenkomst voor het geval de opdrachtnemer zijn eis niet nakomt, dan kan de opdrachtnemer de zaak niet afdoen met de opmerking dat de gewenste maatregel objectief niet geschikt is het doel te bereiken. Hij moet de zaak binnen de gestelde termijn naar eigen goeddunken regelen. Anders is de opzegging van de overeenkomst terecht.

Meer weten over het uitvoeren van projecten in Duitsland en/of de VOB? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.