Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Abmahnung (deel III)

Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Abmahnung (deel III)

Als u in Duitsland ervan wordt beticht inbreuk te hebben gemaakt op het intellectuele eigendom van een derde is het gevolg over het algemeen een schriftelijke Abmahnung  (vermaning). Over de achtergrond en de gevolgen hebben wij het eerder al gehad. Het is nu zaak te toetsen of de Abmahnung inhoudelijk terecht is uitgesproken. 

Over het algemeen zal het erom gaan dat beweerd wordt dat er sprake is van inbreuk op het intellectuele eigendom van de verzender van de Abmahnung. Er zijn echter ook formele punten waarop een Abmahnung kan zijn gebaseerd. Te denken valt aan het volgende:  

– er ontbreken op uw Duitse website de gegevens volgens het Teledienstgesetz;
– via het internet worden contracten met consumenten gesloten zonder dat deze erop worden geattendeerd dat zij goederen kunnen teruggeven of van het contract afstand kunnen doen.

Heeft u in de tussentijd vragen over bescherming van intellectueel eigendom in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.