Handelsagenten en merkenrecht: opzienbarende uitspraak Duitse Hoge Raad

Handelsagenten en merkenrecht: opzienbarende uitspraak Duitse Hoge Raad

Wij hebben het al vaker gehad over handelsagenten, die het merk van de principaal in Duitsland op hun naam registreren en zodoende een ” levensverzekering” opbouwen. De Duitse Hoge Raad heeft nu bepaald, dat de principaal ook wordt beschermd bij het inschakelen van stromannen en latere verkoop aan derden. Kort samengevat geldt het volgende:

a) De principaal kan onder bepaalde omstandigheden eisen, dat de agent van het ingeschreven merk afstand doet.

b) Een inschrijving door een stroman is vergelijkbaar met de inschrijving door een agent

c) Wordt het merk (later) aan een derde overgedragen dan kan de principaal tegenover de derde dezelfde rechten doen gelden als tegenover de agent

d) Het begrip “agent” strekt verder dan allen de handelsagent en omvat elke “bemiddelaar” die verplicht is de belangen van de principaal in acht te nemen.

e) Onder bepaalde omstandigheden kan ook een distributiepartner als “agent” worden aangemerkt.

Meer weten over het recht van handelsagenten en distributiepartners? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw C. van den Hurk.

Meer weten over Intellectueel Eigendom zoals merken, modellen en patenten? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.