Openbare aanbestedingen in Duitsland

Openbare aanbestedingen in Duitsland

De bondsregering is voornemens het recht van openbare aanbestedingen (Vergaberecht) te wijzigen en heeft hiervoor een wetsontwerp opgesteld. Bijzonder belangrijk is de MKB clausule die het mogelijk moet maken, dat ook MKB bedrijven in grotere projecten kunnen participeren (Vergabe in Losen). In het kader van deze wetgeving zal ook het Nachpruefungsverfahren bij openbare aanbestedingen strenger worden. Middels deze procedure kunnen partijen, die vinden dat zij ten onrechte de opdracht niet hebben verkregen, door een onafhankelijk orgaan (Vergabekammer) laten toetsen of de gunning rechtsgeldig is verlopen

Meer weten over openbare aanbestedingen en/of het recht van aanneming van werk in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.