Incasso: ga niet met grote bedragen naar een incassofabriek

Incasso: ga niet met grote bedragen naar een incassofabriek

Het incasseren van vorderingen wordt door menigeen gezien als een simpele activiteit. Het schrijven van een standaard sommatie, het innen van het geld en afrekenen van hoge provisies. Een traject dat zich uitermate leent voor standaardisatie van processen middels een goede IT-infrastructuur. Deze aanpak functioneert prima bij grote volumina identieke vorderingen op particulieren zoals rekeningen van telecom- en nutsbedrijven. Niet denken, maar doen is de essentie van deze aanpak.

Iets anders wordt het, wanneer het om grote vorderingen gaat waardoor het resultaat van een afdeling of bedrijf onder druk kan komen te staan. In dit soort situaties is een fabrieksmatige aanpak uit den boze.

Een standaard brief, een telefoontje van een callcenter-medewerker die zonder emotie zijn lijstje afwerkt, een teamleider op hbo-denkniveau die elk dossier dat dikker is dan een pink tot rampdossier bestempelt en de buitendienstmedewerker een uitbrander geeft hoe hij een dergelijk dossier heeft kunnen aannemen. Tot slot de huisjuristen die tot boven hun oren in het werk zitten, dat steeds maar meer en nooit minder wordt. In deze omgeving heeft uw dossier het moeilijk enige prioriteit te verkrijgen, vooral als de debiteur ook nog in het buitenland zit.

Onder de titel “Vakmanschap is Meesterschap” liep jarenlang een reclamecampagne van Grolsch, die ik mij graag eigen maak. Onze medewerkers hebben allen een meerjarige beroepsopleiding tot Rechtsanwaltsfachangestellte(r) (opleiding van drie jaar)  of Rechtsfachwirt (plus 2 jaar) en bovendien meerdere jaren beroepservaring in hun CV te boek staan en worden aangestuurd door ervaren advocaten. Uw zaak is hun zaak en dat merk je dan ook in het resultaat.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met onze specialisten. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.